C.V mediator – Ana Calin

C.V mediator – Ana Calin

Mai 09

ANA  CĂLIN

Alina Calin

MEDIATOR  AUTORIZAT

Experienţă acumulată;

Conf. univ. dr. titularizat de Ministerul Educaţiei şi  Cercetării  pentru domeniul de studiu Dreptul Transporturilor.

Cadru didactic la Universitatea ” DANUBIUS – Galaţi, timp de peste două decenii.

Titular la obiectul de studiu dreptul transporturilor pentru studenţi şi masteranzi.

Indrumător  lucrări de licenţă  şi dizertaţie.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în  elaborarea unor  comunicări, referate , studii susţinute la sesiuni şi simpozioane.

Unele publicate în revistele de specialitate.

Elaborarea  cursurilor  pentru uzul studenţilor şi masteranzilor

.Obţinerea gradului I profesional de procuror prin concurs  organizat de Procuratura Generală în anul 1979, cu lucrarea ;

Metode criminalistice specifice  privind cercetarea şi judecarea infracţiunilor  la legea circulaţiei pe drumurile publice.

Protecţia victimelor accidentelor de circulaţie„.105 p. ;

Lucrarea  „ Prestaţiile portuare ” ,susţinută la absolvirea cursului de marketing în anul 1992 , la Universitatea ” DUNĂREA de JOS ” Galaţi;

Regimul juridic al terenurilor portuare „, susţinută la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept în anul 1993;

Membru în Comisia de doctorat , numită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,  la Academia de Poliţie ” Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti ,

cu opine concretizată în referat la lucrarea ; ” Contrabanda Maritimă şi Fluvială„, susţinută de doctorandul Constantin Tănase.

Asimilarea cunoştinţelor teoretice le-am cumulat cu experienţa  practică prin consilierea  şi reprezentarea unor firme , având ca obiect  domeniului infrastructurilor  şi prestările  de servicii în  transport;

Societatea Commercială de Exploatare Portuară şi Expediţii Portul”  Bazinul Nou ” S.A. Galaţi ;

Societatea Comercială „TRANSEUROPA” S.A.;

Societatea Comercială „ INTERTRANS „ S.A.; Complexul de firme Combi;

Am lucrat ca agent de asigurări ,ca şi  la firme ce realizau contracte de antrepriză pentru construcţii civile.

Pot fi contactată ; pe adresa de e-mail avocat_anacalin@yahoo.com: tel/fax: 0236 499 050: mobil : 0725514325