C.V mediator – Ana Calin

C.V mediator – Ana Calin

Mai 09

ANA  CĂLIN

Alina Calin

MEDIATOR  AUTORIZAT

Experienţă acumulată;

Conf. univ. dr. titularizat de Ministerul Educaţiei şi  Cercetării  pentru domeniul de studiu Dreptul Transporturilor.

Cadru didactic la Universitatea ” DANUBIUS – Galaţi, timp de peste două decenii.

Titular la obiectul de studiu dreptul transporturilor pentru studenţi şi masteranzi.

Indrumător  lucrări de licenţă  şi dizertaţie.

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în  elaborarea unor  comunicări, referate , studii susţinute la sesiuni şi simpozioane.

Unele publicate în revistele de specialitate.

Elaborarea  cursurilor  pentru uzul studenţilor şi masteranzilor

.Obţinerea gradului I profesional de procuror prin concurs  organizat de Procuratura Generală în anul 1979, cu lucrarea ;

Metode criminalistice specifice  privind cercetarea şi judecarea infracţiunilor  la legea circulaţiei pe drumurile publice.

Protecţia victimelor accidentelor de circulaţie“.105 p. ;

Lucrarea  “ Prestaţiile portuare ” ,susţinută la absolvirea cursului de marketing în anul 1992 , la Universitatea ” DUNĂREA de JOS ” Galaţi;

Regimul juridic al terenurilor portuare “, susţinută la Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept în anul 1993;

Membru în Comisia de doctorat , numită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ,  la Academia de Poliţie ” Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti ,

cu opine concretizată în referat la lucrarea ; ” Contrabanda Maritimă şi Fluvială“, susţinută de doctorandul Constantin Tănase.

Asimilarea cunoştinţelor teoretice le-am cumulat cu experienţa  practică prin consilierea  şi reprezentarea unor firme , având ca obiect  domeniului infrastructurilor  şi prestările  de servicii în  transport;

Societatea Commercială de Exploatare Portuară şi Expediţii Portul”  Bazinul Nou ” S.A. Galaţi ;

Societatea Comercială “TRANSEUROPA” S.A.;

Societatea Comercială “ INTERTRANS “ S.A.; Complexul de firme Combi;

Am lucrat ca agent de asigurări ,ca şi  la firme ce realizau contracte de antrepriză pentru construcţii civile.

Pot fi contactată ; pe adresa de e-mail avocat_anacalin@yahoo.com: tel/fax: 0236 499 050: mobil : 0725514325

61 comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. bruce - .... спасибо!!...
 2. Rex - .... good info....
 3. Tony - .... спс за инфу!!...
 4. benjamin - .... tnx!...
 5. brian - .... thanks!!...
 6. Alex - .... спс!!...
 7. joshua - .... спасибо за инфу....
 8. derek - .... tnx!!...
 9. mark - .... tnx for info!!...
 10. Johnnie - .... спс за инфу!...
 11. edwin - .... спасибо за инфу!!...
 12. Jeffrey - .... good info....
 13. erik - .... good info!!...
 14. Luke - .... tnx for info!!...
 15. Ronnie - .... good....
 16. Wade - .... thanks for information!!...
 17. Luke - .... tnx for info....
 18. arthur - .... hello!!...
 19. Tony - .... thank you!...
 20. neil - .... tnx for info!...
 21. Angelo - .... благодарствую!...
 22. Chad - .... спасибо за инфу!...
 23. Duane - .... спс за инфу....
 24. Troy - .... thank you!...
 25. Alan - .... good info!...
 26. kyle - .... сэнкс за инфу!...
 27. Otis - .... thanks for information!...
 28. Lynn - .... tnx!!...
 29. javier - .... спасибо!...
 30. Victor - .... thanks!...
 31. ken - .... good info....
 32. marion - .... good!!...
 33. jim - .... tnx for info....
 34. kent - .... благодарствую!!...
 35. ricardo - .... thanks....
 36. clayton - .... спс!...
 37. Peter - .... good!!...
 38. Alan - .... сэнкс за инфу....
 39. Rick - .... tnx for info....
 40. Leroy - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 41. gordon - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 42. Louis - .... ñïàñèáî!!...
 43. Julian - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 44. Max - .... ñïñ!!...
 45. martin - .... hello!!...
 46. clarence - .... ñïàñèáî....
 47. Anthony - .... ñïñ!...
 48. Henry - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 49. vernon - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 50. tommy - .... tnx for info....
 51. milton - .... ñýíêñ çà èíôó....
 52. harold - .... tnx for info....
 53. Jeffrey - .... ñýíêñ çà èíôó....
 54. Rene - .... tnx for info!...
 55. Willard - .... good info....
 56. justin - .... tnx for info!!...
 57. everett - .... ñïñ!...
 58. kelly - .... good....
 59. leon - .... tnx for info....
 60. glen - .... tnx!!...
 61. paul - .... thanks for information....
 62. Ian - .... good!!...
 63. lynn - .... good....
 64. Steven - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 65. julius - .... good!!...
 66. benjamin - .... ñïñ!...
 67. franklin - .... tnx!...
 68. Ron - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 69. Tom - .... ñïàñèáî!...
 70. Dale - .... ñïñ çà èíôó!...
 71. Craig - .... ñïñ!!...
 72. Gilbert - .... tnx for info!...
 73. Evan - .... good....
 74. leroy - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 75. marion - .... good info....
 76. Darren - .... ñïñ çà èíôó!!...
 77. edwin - .... thanks!!...
 78. Casey - .... thank you!...
 79. Cameron - .... tnx for info....
 80. Wade - .... ñïñ!!...
 81. tom - .... ñïàñèáî!...
 82. wesley - .... tnx for info!!...
 83. ricardo - .... ñïñ çà èíôó!!...
 84. Max - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...
 85. Bryan - .... good info....
 86. Chris - .... tnx for info!!...
 87. Chester - .... ñïñ!...
 88. Mike - .... ñïàñèáî!!...
 89. Marc - .... tnx for info!!...
 90. oscar - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 91. Lynn - .... tnx for info....
 92. Cody - .... thanks!!...
 93. Everett - .... ñïàñèáî....
 94. Dwight - .... áëàãîäàðåí!...
 95. Stephen - .... áëàãîäàðåí....
 96. Terrance - .... good!...
 97. richard - .... tnx for info....
 98. Jacob - .... ñïñ çà èíôó!...
 99. Hugh - .... good....
 100. luther - .... good info!...
 101. jack - .... ñïñ çà èíôó....
 102. terrance - .... tnx for info!!...
 103. Harold - .... ñïñ çà èíôó....
 104. Seth - .... tnx!!...
 105. todd - .... thanks for information....
 106. bobby - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 107. erik - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 108. Angelo - .... áëàãîäàðþ!...
 109. Duane - .... good!...
 110. Francisco - .... áëàãîäàðþ!...
 111. dan - .... tnx for info!!...
 112. Chris - .... ñïàñèáî çà èíôó....
 113. salvador - .... thank you....
 114. Cameron - .... áëàãîäàðñòâóþ!!...
 115. albert - .... ñïñ!...
 116. lance - .... ñïñ!!...
 117. johnny - .... áëàãîäàðåí....
 118. Joshua - .... thanks for information!...
 119. clyde - .... tnx!...
 120. Sam - .... ñýíêñ çà èíôó....
 121. Milton - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 122. alvin - .... thank you!...
 123. alfonso - .... áëàãîäàðñòâóþ!...
 124. gene - .... ñïñ!!...
 125. john - .... tnx for info....
 126. terry - .... thanks for information!...
 127. Henry - .... ñïñ....
 128. Arturo - .... ñïñ çà èíôó!!...
 129. Michael - .... ñýíêñ çà èíôó!...
 130. jon - .... tnx for info!...
 131. Eric - .... ñïàñèáî çà èíôó!!...
 132. evan - .... ñïàñèáî çà èíôó!...
 133. edwin - .... thanks!!...
 134. marc - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 135. Fredrick - .... ñýíêñ çà èíôó!!...
 136. Jesus - .... ñïàñèáî....
 137. terrence - .... áëàãîäàðþ....
 138. Scott - .... áëàãîäàðþ!...
 139. jay - .... ñïñ....

Leave a Reply